El Centre
El Centre Comunitari Pont de la Cadena és un equipament municipal situat al barri del Canal a través del qual l’Ajuntament vol respondre a les necessitats socials, culturals i de lleure de tots els vilatans de Molins de Rei.
Aquests serveis pretenen bàsicament la dinamització comunitària d’un territori en col·laboració amb els altres serveis, departaments i agents socials.
És una eina d’intervenció que s’adreça al conjunt de la població de Molins de Rei, a totes les franges d’edats, col·lectius diferencials i realitats culturals, posant-les en contacte i promovent iniciatives amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament local d’un territori.